CÔNG TY CP THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH

Địa chỉ: Thôn 4, Thị Trấn EaPốk Huyện CưM’gar, Tỉnh ĐăkLăk.

 Văn phòng công ty: 60 Chế Lan Viên phường Tân Lợi, Tỉnh Đắk Lắk.

 Email: Nuixanhvff@gmail.com

 Số điện thoại: 02623 557 779

 Fax: 02623.747479

 Di Động: 0917 684 739